Tildelinger og Utlysninger

Tildeling
Tildeling
17.3.2015

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2014

Mottakernes egne presentasjoner av prosjektene
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Rune Smaaland (kr. 300.000)

Kreft i bukspyttkjertelen er en av de mest dødelige krefttypene, med om lag 600 dødsfall og 600 nye tilfeller per år i Norge.
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Marianne Berge (kr. 300.000)

Kreft i tykk- og endetarm er hyppig forekommende i den vestlige verden, og oppdagelse på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet er den viktigste faktoren for god prognose av sykdommen.
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Kristin Jonsdottir (kr. 2.700.000)

I Norge får i underkant av 3000 kvinner diagnosen brystkreft hvert år. Av disse pasientene er ca. 70% lymfeknute negative med en relativt god prognose.
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Kirsten Lode (kr. 300.000)

Prosjektet «I am not the same» er en kvalitativ studie hvor en vil bruke metoden ekspressiv skriving for å få fram kvinners følelser/synspunkt i forbindelse med brystkirurgi for cancer mamma - brystkreft.
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Johan Vikstrøm (kr. 200.000)

Mange kvinner med tidlig brystkreft får i dag både strålebehandling og kjemoterapi, i tillegg til kirurgi.
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Håvard Søiland (kr. 500.000)

Formålet med Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB) er å følge en «3- års gruppe» (=kohort) med ny-diagnostiserte kvinner som behandles for brystkreft på Stavanger Universitetssjukehus (SUS).
Les mer
Tildeling
Tildeling
8.5.2014

Bevilgninger 2011

Følgende prosjekter mottok til sammen kr 2.963.660 i støttetilsagn i 2011.
Les mer
Tildeling
Tildeling
7.5.2014

Bevilgninger 2012

Oversikt over bevilgninger fra 2012
Les mer