Johan Vikstrøm (kr. 200.000)

Mange kvinner med tidlig brystkreft får i dag både strålebehandling og kjemoterapi, i tillegg til kirurgi.

Strålebehandling reduserer antall lokale residiv, men øker sannsynligheten for hjerteskade, spesielt hos pasienter med kreft i venstre bryst. Langtidseffekten for hjertet ved kombinasjon med kjemoterapi er ikke kjent. Siden mange brystkreftpasienter lever lenge etter behandlingen er det viktig å holde stråledosen til hjertet så lav som mulig. Pustestyrt og dynamisk strålebehandling er teknikker som kan redusere hjertedosen.

Ved pustestyrt strålebehandling gis strålingen når pasienten puster dypt inn. Lungene utvider seg og avstanden mellom hjerte og bryst øker. Hjertet beveger seg da ut av området som bestråles, og stråledosen til hjerte og lunger reduseres betydelig.

Ved vanlig strålebehandling er dosen jevnt fordelt over hele feltet. Med dynamisk strålebehandling kan en mer kompleks og ujevn dosefordeling gis. Det er da mulig å bedre tilpasse dosefordelingen til området som skal bestråles og spare friske organer som ligger nært.

Både dynamisk og pustestyrt strålebehandling kan altså redusere dosen til hjertet. En kombinasjon av dem vil trolig minske dosen til hjertet ytterligere og vil derfor sannsynligvis også minske antall strålerelaterte hjertesykdommer. Lungebelastningen vil også reduseres.

  Denne studien vil sammenligne dosereduksjon fra dynamisk og pustestyrt strålebehandling, alene og i kombinasjon.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer