Kirsten Lode (kr. 300.000)

Prosjektet  «I am not the same» er en kvalitativ studie hvor en vil bruke metoden ekspressiv skriving for å få fram kvinners følelser/synspunkt i forbindelse med brystkirurgi for cancer mamma - brystkreft.

”I am not the same” baserer seg på et nyskapende tverrfaglig samarbeid mellom bryst- og endokrinkirurger, en sykepleier/forsker og en kulturviter. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i den vestlige verden – mange liv er derfor berørt av sykdommen.    

Hensikten bak prosjektet er å utvide det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, og dermed kunne gi en mer helhetlig omsorg, for brystkreftpasienter – en brukergruppe med sammensatte behov for behandling og rehabilitering.

Studien er delt inn i tre greiner. Del I setter i verk og evaluerer effekten av ekspressiv skriving for brystkreftpasienter. Det er første gang denne terapeutiske metoden introduseres for denne pasientgruppen i Norge. Del II dreier seg om pasientens perspektiv i de prosessene hun går igjennom fra diagnose til den medisinske behandlingen er fullført: opplevelser av brystkreft, tap av bryst og rekonstruksjon i en kulturell sammenheng.

Studien kan bidra til evaluering av nye nasjonale behandlingsforskrifter: introduksjonen av primær rekonstruksjon og 20-dagers regelen. Datainnsamlingen foretas gjennom ekspressiv skriving, semistrukturerte intervjuer, og livskvalitetsskjema (del III). Det overordnede målet for alle er kunnskap om faktorer som kan bidra til bedre kvalitet i pasientomsorgen. Studien er forankret i Forskningsavdelingen, og Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Stavanger Universitetssjukehus. Det er også inngått samarbeid med MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, hvor syv pasienter er inkludert.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer