Håvard Søiland (kr. 500.000)

Formålet med Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB) er å følge en «3- års gruppe» (=kohort) med ny-diagnostiserte kvinner som behandles for brystkreft på Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Årlig behandles ca. 220 nye tilfeller på SUS, dvs. at ca. 500 - 600 kvinner vil bli studert i en 10 års periode med innsamling av biologisk materiale samt kartlegging av bivirkninger, psykososiale faktorer og livskvalitet hvert halvår. I dag brukes informasjon fra selve modersvulsten til å kartlegge prognose og behandlingsopplegg.  Hensikten med vår studie er å kunne finne nye markører (genprodukter, proteiner eller andre signalstoffer) som har løsnet fra selve svulsten og sirkulerer rundt i blodet for å kunne si noe om prognose på en ny måte, behandlingsrespons på dagens behandling og ikke minst å kartlegge og å påvise tilbakefall på et tidligere stadium enn i dag.

Vi er ute etter å speide etter «røk» før vi ser «ild». Da vil vi kunne slå til med en ny behandlingsrunde eller forlenge eksisterende behandling.

Videre vil vi følge disse kvinnene gjennom sitt forløp og kartlegge etterlevelse av foreskrevet behandling, bivirkninger, livskvalitet og fatigue (utmattelse). Kreftrelatert fatigue er et viktig område å finne årsaker til. Dette er et pågående  samarbeid med Prof. Roald Omdals gruppe her på SUS.

Ellers er studien også forankret regionalt med samarbeid med Hormonlaboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. Vi har hittil inkludert over 40 pasienter. Våre erfaringer er at det er en svært stor entusiasme og oppslutning til studien fra pasientenes side. Den har også fått nasjonal oppmerksomhet.  Videre er målet å samarbeide med MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA, om konkrete prosjekter. Pr. i dag har PBCB to PhD-studenter knyttet til seg.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer