Marianne Berge (kr. 300.000)

Kreft i tykk- og endetarm er hyppig forekommende i den vestlige verden, og oppdagelse på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet er den viktigste faktoren for god prognose av sykdommen.

Bruk av molekylære markører for å forutsi respons av behandling og progresjon av sykdom har fått økende oppmerksomhet, og viser stort potensiale for endel andre kreftformer. For tykk- og endetarmskreft har man ikke i like stor grad klart å finne gode biomarkører som er av klinisk nytte.

En andel av svulstene fra tykk- og endetarm er kjent å ha endringer i såkalte mikrosatellitter i DNA. Mikrosatellitter er områder der én eller flere baser er repetert et visst antall ganger. Forskningsstudier av endringer i repetisjoner av fire baser peker mot at det skyldes endret uttrykk av MSH3-genet. Årsaken og den spesifikke endringen i MSH3 kjenner man ikke til.

Problemstillingen vi i Kirurgisk forskningsgruppe ønsker å undersøke, er hvorvidt det er mutasjoner, kromosomavvik eller metylering som forårsaker nedsatt MSH3-uttrykk. Videre ønsker vi å studere om disse spesifikke endringene har betydning for respons på kjemoterapi og/eller tilbakefall og langtidsoverlevelse.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer