Kristin Jonsdottir (kr. 2.700.000)

I Norge får i underkant av 3000 kvinner diagnosen brystkreft hvert år. Av disse pasientene er ca. 70% lymfeknute negative med en relativt god prognose.

Behandlingen er operasjon, og i tillegg gis stråling og medikamenter for å redusere risikoen for tilbakefall. Omtrent 15-25% av alle lymfeknute negative pasienter får tilbakefall uten behandling, mens nærmere 80-85% får behandling. Korrekt diagnose er derfor viktig for å unngå over- og underbehandling av brystkreft pasienter.

Dette prosjektet har som mål å finne nye biologiske markører som kan forbedre klassifiseringen av brystkreft pasienter med hensyn til prognose og behandling, slik at flere pasienter kan unngå overbehandling og skånes for bivirkninger.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer