Bevilgninger 2011

Følgende prosjekter mottok til sammen kr 2.963.660 i støttetilsagn i 2011.

Kørner, Hartwig;
- Implementation of laparoscopy-assisted surgery for colon cancer.

Søiland, Håvard;
- Improvement of tamoxifen breast cancer treatment by TDM and better patient selection by means of genotyping.

Søreide, Kjetil;
- Prognostisk betydning av genomprofilering med array komparatic genomhybridisering for kurativt opererte pasienter med colon cancer.

Johnsen, Svein Joar Auglænd;
- Maligne blodsykdommer med primært Sjøgrens syndrom (PSS).Omdal, Roald;
- Karakterisering av lymfomets antistoff hos pasienter med primært Sjøgrens syndrom.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer