Rune Smaaland (kr. 300.000)

Kreft i bukspyttkjertelen er en av de mest dødelige krefttypene, med om lag 600 dødsfall og 600 nye tilfeller per år i Norge.

Den høye dødeligheten henger sammen med at sykdommen som oftest oppdages på et sent stadium, samt med manglende effekt av kjemoterapi og stråling. I denne studien vil vi tilby pasienter med langt utviklet kreft i bukspyttkjertelen en ny og lovende kombinasjon av et nytt nanopartikkel-basert legemiddel (nab-paclitaxel) og standard cellegiftbehandling. Samtidig vil vi ta blodprøver av pasientene før og under behandling og undersøke om de inneholder kreftceller, såkalte sirkulerende tumorceller. Vi vil også undersøke bestemte egenskaper ved enkeltceller vi har isolert, med tanke på deres potensiale for vekst og spredning. Tanken er at påvist og karakterisering av sirkulerende tumorceller kan brukes som en markør for behandlingsrespons og sykdomsutvikling og dermed gjøre oss bedre i stand til å skreddersy behandlingen for hver enkelt pasient.


Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer