Om fondet

Folke Hermansens Fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) ble opprettet i 2006.  Fondet har som formål gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved SUS.

Utlysning av Forskningsmidler for 2022

Se utlysningstekst

Søknadsskjema

Søknader om støtte sendes på eget søknadsskjema. Last ned her(.docx)

Bevilgninger

Pr 2021 til sammen kr 51,6 mill

2021 - kr 5 mill til 6 prosjekter
2020 - kr 5 mill til 9 prosjekter
2019 - kr 5 mill til 2 prosjekter
2018 - ingen utdeling
2017 - kr 5 mill til 6 prosjekter
2016 - kr 2 mill til 3 prosjekter
2015 - kr 4 mill til 5 prosjekter
2014 - kr 4 mill til 5 prosjekter hvorav ett overføres for 2013
2013 - kr 4,3 mill til 6 prosjekter.
2012 - kr 3,250 mill til 6 prosjekter.
2011 - kr 2,964 mill til 5 prosjekter.
2010 - kr 1,272 mill til 4 prosjekter.
2009 - ingen utdeling (pga finanskrisen dette året)
2008 - kr 2,315 mill til 5 prosjekter.
2007 - kr 5,100 mill til 10 prosjekter.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer