Utlysning/tildeling

Seneste utlysning og tildeling

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:

Søknadsskjema

Søknader om støtte sendes på eget søknadsskjema. Last ned her(.docx)