Folke Hermansen

Folke Hermansen ble 61 år gammel. Kun seks uker før sin død ble han hastig innlagt på Stavanger Universitetssjukehus, og fikk diagnosen kreft. Oppholdet på Kreftavdelingen på sykehuset gjorde sterkt inntrykk på ham. Kort før han gikk bort etablerte han kreftfondet i sitt navn. Det ble et verdig punktum på hans samfunnsengasjerte virke.

Næringslivsmennesket
23 år gammel overtok han Elektrosenteret, som da var nær konkurs. Med en helt usedvanlig innsats og energi sørget han for at forretningen vokste raskt, samtidig som han ved siden av tok artium som privatist.

Han var engasjert i lokalpolitikk, og spesielt næringspolitikk sto ham nær. I to perioder var han med i Stavanger bystyre for Høyre, og hadde verv som styreformann i Hetland Sparebank, Handelsfinans og nestformann i Rogalandsbanken. Han kjøpte Hotell Atlantic og satt i flere år på en større aksjepost i Stavanger Aftenblad.

Han ble hovedaksjonær – og snart eneeier i Det Stavangerske Damskibsselskab, DSD. Selskapet skulle få en kraftig videreutvikling under hans drivende ledelse. Internasjonal shipping ble satsingsområdet fra tidlig på 1990-tallet. I 2006 hadde DSD over 500 ansatte og en omsetning på 1 milliard kroner. Gjennom DSD var Folke Hermansen hovedaksjonær både i HSD ASA og Norlines.

Hans forretningsteft brakte ham også inn i andre satsingsområder. Han overtok selskapet Rogalandsdata, døpte det om til Allianse, og vitaliserte selskapet med stor kraft. Det samme kan sies om hans engasjement i Nor Cargo. Innen eiendom viste han tilsvarende egenskaper. Gjennom selskapet Folke Hermansen AS eide han DSD-bygget på Børehaugen, Ankerbygget og Politihuset i Sandnes. Folke Hermansen satt i nesten 60 interne og eksterne styrer og råd, og hadde likevel alltid tid når noen trengte et råd eller støtte.

Folke – “Den folkelige”
Han var sjenerøs og bød på seg selv. Han støttet opp om byens utvikling med store gaver, som 5 millioner til et professorat i Informatikk til Universitetet i Stavanger, 10 millioner kroner til Konserthuset og en betydelig sum til byggingen av Viking Stadion – SR Bank Arena.

Han var en ”folkelig” og jovial person. Han snakket like ivrig om bunnsmøring av robåten som kontrahering av 110.000-tonnere til 50-60 millioner dollar. Han var en miljøskaper og gledesspreder. Alle som møtte Folke Hermansen i sosial sammenheng, fikk åpnet lattermusklene.

Han gledet seg til å jakte i det store naturområdet Vestre Vollane på Hardangervidda som han kjøpte kort tid før han gikk bort. Han inviterte venner med på jakt, men fikk selv aldri oppleve denne naturperlen som jaktområde.

Hytta på Sjernarøy hadde en spesiell plass hos Folke Hermansen. Han og familien benyttet dette stedet hele året. Og en stor venneflokk fikk oppleve hans kokkekunster.

Han etterlot seg kone og to gutter på tre og seks år, samt fire voksne barn og barnebarn, mor, en søster, svoger og mange venner.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer