Styret og daglig ledelse

Daglig leder: Jostein Soland

Følgende personer er valgt til styret i Fondet:

  • Tore Lærdal, styreleder i Laerdal Medical og Safer Simuleringssenter, daglig leder i Lærdals Fond for Akuttmedisin
  • Steinar Olsen, adm. dir. Jemso AS
  • Frøydis Langmark, fhv. direktør Kreftregisteret
  • Jørn Folke Hermansen, på vegne av donators familie
  • Bjørnar Gilje, overlege, SUS
  • Svein Skeie, forskningsdirektør, SUS

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer