Målsetting

Fondet skal bidra til kompetanseheving gjennom:

  • At veilederkompetansen for kreftforskning styrkes ved SUS.
  • At det avlegges flere doktorgrader og publiseres et økt antall kvalitetssikrede forskningsartikler.
  • Å virke som katalysator ved å hente ut potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS og kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og M.D. Anderson Cancer Center (MDACC), Houston, Texas.

Alt til beste for befolkningen i vår region og landet for øvrig. Fondets bidrag skal komme i tillegg til annen oppnåelig økonomisk støtte. Det er således et mål at en generell styrking av aktuelle kreftforskningsmiljøer ved SUS også skal lede til at disse miljøene kvalifiserer seg til å oppnå større grad av ekstern støtte, spesielt fra Kreftforeningen, Helse Vest og ForskningsrådetSeneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer