Bidragsytere

Styret vil få rette en varm takk til de mange bidragsyterne, og vil gjøre sitt beste for at midlene kommer best mulig til nytte. Støtte til Fondet gir fradragsrett ved skatteligningen etter gjeldende regler.

Benytt Fondets bankgiro Nr. 1506.52.01191
Org. Nr. 990779651

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer