Strategi

Styret har særlig søkt å stimulere forskningsområder hvor forholdene for praktisk nytteverdi måtte være relativt best til stede, som for eksempel:

  • Resultatregistre etter behandling av kreftpasienter i Rogaland.
  • Systematisk innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter ved SUS.
  • Studier av prognostiske faktorer basert på undersøkelser av primærsvulster eller spredningssvulster.
  • Vitenskapelig utprøving av nye undersøkelses- eller behandlings-metoder som etableres ved SUS.
  • Utnytte potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS, Oslo universitetssykehus og M.D. Anderson Cancer Center (MDACC) i Houston.

Det er med stor tilfredshet og helt i Folke Hermansens ånd at styret for Folke Hermansens Fond kan formidle rapportene fra SUS. Disse viser hvilke resultater midlene fra Fondet har gitt i antall doktorgrader og publikasjoner. Tilbakemeldingene forteller at disse har vært av stor betydning for kreftforskningen ved SUS – til beste for regionens befolkning.

Takk til SUS og forskningsavdelingen for konstruktivt samarbeid.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer