forvaltningskomité

Styret har oppnevnt en egen forvaltningskomité, med følgende sammensetning:

  • Harald Espedal (leder)
  • Steinar Olsen
  • Bjørn Kåre Kristiansen
  • Yuhong Hermansen

Styret har opprettet en egen instruks for forvaltningskomitèen. Denne regulerer bl.a. komitèens muligheter til å ta risiko og legger føringer for at det ikke skal kjøpes aksjer i selskaper som forbindes med produksjon av tobakk eller masseødleggelsesvåpen.

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer