Innstillingskomité

Styret har opprettet en egen innstillingskomité, med følgende sammensetning

  • Svein Skeie, forskningsdirektør, SUS
  • Kristin Bjordal, professor, Oslo universitetssykehus
  • Kristina Lindermann, 1.amanuensis Oslo universitetssykehus
  • Tormod Kyrre Guren, overlege dr. med., Oslo universitetssykehus

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer