Andre støttemidler ved SUS

”Sykehuset i våre hender” har fra 1984 - 2015 samlet inn ca kr. 140 mill til utstyr ved SUS.

Av dette har ca kr. 67 mill gått direkte til flg. kreftbehandlingsutstyr

  • 2 akselleratorer : kr. 16 mill
  • Gatingutstyr: kr. 4,5 mill
  • CT-for doseplanlegging: kr. 6 mill
  • Da Vinci-robot: 15 mill
  • PET-skanner: 25 mill

I tillegg kommer donasjoner til diagnoseutstyr, heriblant MR

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer