UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

I de foregående år har Fondet støttet 92 prosjekter med mer enn 65 millioner kroner.

Det utlyses med dette forskningsmidler for 2024, med en maksimal bevilgningsramme på NOK 5,0 mill.

Alle søknader innenfor kreftforskningsfeltet vil bli vurdert. En oppfordrer særlig til å søke innenfor tema:

 • Prosjekter som bidrar til å styrke presisjonsmedisin innen kreftbehandling ved SUS.
 • Spissede problemstillinger som fremmer samarbeid mellom forskningsgrupper ved SUS.
 • Prosjekter som omhandler unødvendig diagnostikk.
 • Prosjekter som benytter de oppbygde biobankene.
 • Bruk av behandling og intervensjoner som er av forebyggende, kurativ eller palliativ art.
 • Oppfølging av kreftpasienter.
 • Pasientopplevelser også belyst med kvalitative metoder.

Råd tilknyttet søknadene:

 • Søknader som i hovedsak kommer fra samme miljø, bør tydelig knyttes sammen – når søkeren vektlegger eget fagmiljø.
 • Resultater og nytte av tidligere tildelinger til samme fagmiljø bør synliggjøres.
 • Det må være tydelige og konkrete beskrivelser av hypoteser og mål og hvordan disse skal prøves og nås.
 • Beskrivelse av lederstøtte og forankring i fagmiljø som det omsøkte prosjektet forutsettes – med anbefaling fra leder på maks 50 ord.

Fullstendig informasjon og søknadsskjema finnes på Fondets webside: Søknadsskjema(.docx)

Vedlegg blir normalt ikke tatt hensyn til i vurderingen av innstillingsnemnden. Bruk vanlig skriftstørrelse.

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til: post@folke-fondet.org

Søknadsfrist: 31. januar 2024

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer