Utlysning av forskningsmidler for 2023

Folke Hermansens Fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus ble opprettet i 2006 for å støtte praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning.

I de foregående år har Fondet støttet 81 prosjekter med mer enn 55 millioner kroner.

Det utlyses med dette forskningsmidler for 2023, med en maksimal bevilgningsramme på NOK 5,0 mill.

Alle søknader innenfor kreftforskningsfeltet vil bli vurdert. En oppfordrer særlig til å søke innenfor tema:

 • Prosjekter som bidrar til å styrke presisjonsmedisin innen kreftbehandling ved SUS.
 • Spissede problemstillinger som fremmer samarbeid mellom forskningsgrupper ved SUS.
 • Prosjekter som omhandler unødvendig diagnostikk.
 • Prosjekter som benytter de oppbygde biobankene.
 • Bruk av behandling og intervensjoner som er av forebyggende, kurativ eller palliativ art.
 • Oppfølging av kreftpasienter.
 • Pasientopplevelser også belyst med kvalitative metoder.


Råd tilknyttet søknadene:

 • Søknader som i hovedsak kommer fra samme miljø, bør tydelig knyttes sammen – når søkeren vektlegger eget fagmiljø.
 • Resultater og nytte av tidligere tildelinger til samme fagmiljø bør synliggjøres.
 • Det må være tydelig og konkret beskrivelse av hypoteser og mål og hvordan disse skal prøves og nås.
 • Beskrivelse av lederstøtte og forankring i fagmiljø som det omsøkte prosjektet forutsettes – med anbefaling fra leder på maks 50 ord.


Fullstendig informasjon og søknadsskjema finnes på Fondets webside: Søknadsskjema(.docx)

Vedlegg blir normalt ikke tatt hensyn til i vurderingen av innstillingsnemnden. Bruk vanlig skriftstørrelse.

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer