Utlysning av forskningsmidler for 2022

Folke Hermansens Fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus ble opprettet i 2006 for å støtte praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning.

I de foregående år har Fondet støttet 76 prosjekter med mer enn 50 millioner kroner.

Det utlyses med dette forskningsmidler for 2022, med en maksimal bevilgningsramme på NOK 5,0 mill.

Alle søknader innenfor kreftforskningsfeltet vil bli vurdert. En oppfordrer særlig til å søke innenfor tema:

  • Prosjekter som bidrar til å styrke presisjonsmedisin innen kreftbehandling ved SUS
  • Spissede problemstillinger som fremmer samarbeid mellom forskningsgrupper ved SUS
  • Prosjekter som omhandler unødvendig diagnostikk
  • Prosjekter som benytter de oppbyggede biobankene
  • Bruk av behandling og intervensjoner som er av forebyggende, kurativ eller palliativ art
  • Oppfølging av kreftpasienter
  • Pasientopplevelser også belyst med kvalitative metoder

Fullstendig informasjon og søknadsskjema finnes på Fondets webside: Søknadsskjema(.docx)

Vedlegg blir normalt ikke tatt hensyn til i vurderingen av innstillingsnemnden. Bruk vanlig skriftstørrelse.

Søknadsfrist: 15. januar 2022

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
12.12.2023

UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2024

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer