Bevilgninger 2012

Oversikt over bevilgninger fra 2012

Søyland, Håvard
- Adjuvant endokrin behandling ved brystkreft – steroidmetabolisme, bivirkninger og compliance

Søreide, Jon Arne

- kirurgisk kreftforskning

Søreide, Kjetil

- Immunprofilering kolorektal cancer

Jolma, Ingunn W.

- Langtidsoverlevelse etter kirurgi for stadium II/III kolorektal cancer regulering av sutvivin/hTERT og prognostisk betydning

Yousaf, Umbreen

- A novel therapy for locally advanced and/ or metastatic pancreatic cancer based on nanoparticle albumin-bound paclitaxel and gemcitabine

Smaaland,Rune

- A novel therapy for locally advanced and/or metastatic pancreatic cancer based on nanoparticle albumin-bound paclitaxel and gemcitabine: Circulating tumors cells as a potential biomarker for treatment monitoring, - response and survival

Seneste utlysninger og tildelinger

Utlysning
Utlysning
22.11.2022

Utlysning av forskningsmidler for 2023

Bevilget kr. 5 millioner.
Les mer
Tildeling
Tildeling
11.3.2022

Tildelinger fra Folke Hermansens Fond 2022

Bevilget kr. 5 millioner. Nedenfor følger mottakernes egne presentasjoner av prosjektene:
Les mer