Folke Hermansen Fond

Målsetting

skrevet torsdag 08. mai 2014

Fondet har som formål gjennom økonomisk støtte å styrke kreftforskningen ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), herunder forskning knyttet til diagnostikk, behandling og pleie av kreftpasienter.

Fondet skal bidra til kompetanseheving gjennom

  • at veilederkompetansen på SUS for kreftforskning styrkes
  • at det avlegges flere doktorgrader og publiseres et økt antall peer-reviewed artikler
  • å virke som katalysator i å hente ut potensialet innen forskningskonsortiet mellom SUS og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HelseForetak (RRHF) og M.D. Anderson Cancer Clinic (MDACC)

Fondets støtte skal komme i tillegg til annen oppnåelig økonomisk støtte. Det er således et mål at en generell styrking av aktuelle kreftforskningsmiljøer ved SUS også skal lede til at disse miljøene kvalifiserer til å oppnå større grad av ekstern støtte, spesielt fra Kreftforeningen og Helse Vest.

Fondets kapital skal forvaltes etter sunne etiske prinsipper og med lav risiko.

Det er et mål at Fondets virksomhet oppleves så meningsfull at aktuelle givermiljøer vil bidra til ytterligere oppbygging av kapitalen, slik at bevilgningsrammen kan opprettholdes på et høyt nivå, eventuelt ytterligere økes.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Fortsetter du å benytte denne nettsiden, godtar du bruken av informasjonskapsler.
Mer om informasjonskapslerLukk X