Mer info:

post@folke-fondet.org

Folke Hermansens Fond
v/ Nina Johannessen
Postboks 40
4001 Stavanger

Tlf: 51 84 56 09


Bankgiro:
9686 10 57000
Org. Nr.:
990776951

 


Les mer om Folke Hermansen

 
Utlysning av Forskningsmidler for 2014
Se utlysningstekst

klklj

Søknadsskjema
Søknader om støtte sendes på eget søknadsskjema. Last ned her

klklj

Bevilgninger
2013 - kr 4,3 mill til 6 prosjekter. Les mer
2012 - kr 3,250 mill til 6 prosjekter. Les mer
2011 - kr 2,964 mill til 5 prosjekter. Les mer
2010 - kr 1,272 mill til 4 prosjekter. Les mer
2009 - ingen utdeling (pga finanskrisen dette året)
2008 - kr 2,315 mill til 5 prosjekter. Les mer
2007 - kr 5,100 mill til 10 prosjekter. Les mer

klklj

NRK Rogaland
Tv-innslag fra NRK Rogaland 23. mai 2012. Se innslag

Artikkel i Stavanger Aftenblad, 7 Oktober 2013 Les artikkel